PROGRAMY
ABCD | EFGH | IJKL | MNOP | QRS | TUV | WXYZ | 0-9
Więzy zbrodni
Więzy zbrodni

Dziś w CBS Reality o 23:00

Badania kryminalistyczne pozwalają wskazać mordercę, który 30 lat wcześniej — pod koniec lat 80. XX w. — zabił dwie kobiety.

Seria 4

Epizod 14