PROGRAMY
ABCD | EFGH | IJKL | MNOP | QRS | TUV | WXYZ | 0-9
Prawda o moim zabójstwie
Prawda o moim zabójstwie

Dziś w CBS Reality o 21:00

Patolog sądowy dr Richard Shepherd bada sprawę Timothy'ego Pasy. Pasa został zabity przez swoją żonę Barbarę, która odurzyła go i podpaliła ich rodzinny dom, aby w ten sposób zatuszować morderstwo.

Seria 1

Epizod 5