PROGRAMY
ABCD | EFGH | IJKL | MNOP | QRS | TUV | WXYZ | 0-9
Zrozumieć seryjnego mordercę
Zrozumieć seryjnego mordercę

Dziś w CBS Reality o 22:00

W okolicy dawnego toru wyścigowego pewien architekt krajobrazu polował na bezbronne kobiety. Siedem z nich zabił i pochował w swoim „ogrodzie": na śmietnisku za centrum handlowym.

Seria 1

Epizod 8