PROGRAMY
ABCD | EFGH | IJKL | MNOP | QRS | TUV | WXYZ | 0-9
48 godzin
48 godzin

Dziś w CBS Reality o 20:00

11-letnia Linda O'Keefe została zamordowana w 1973 r. Jej mordercę udało się schwytać po 45 latach, kiedy policja umieściła w mediach społecznościowych jej historię, opowiedzianą „jej słowami".

Seria 34

Epizod 4