PROGRAMY
ABCD | EFGH | IJKL | MNOP | QRS | TUV | WXYZ | 0-9
Na straży kanadyjskich granic
Na straży kanadyjskich granic

Dziś w CBS Reality o 21:00

Amerykański podróżnik nie pamięta swojej mglistej przeszłości. Funkcjonariusze odkrywają, że opowiadane przez niego półprawdy składają się na całe kłamstwa. Na zamkniętym terenie leży porzucona torba.

Seria 2

Epizod 10