PROGRAMY
ABCD | EFGH | IJKL | MNOP | QRS | TUV | WXYZ | 0-9
Pomoc drogowa wagi ciężkiej
Pomoc drogowa wagi ciężkiej

Dziś w CBS Reality o 20:00

Program ukazuje pracę ekip zajmujących się pomocą drogową dla ciężkich pojazdów: zobaczymy akcje ratunkowe wymagające podnoszenia i holowania największych i najcięższych maszyn.

Seria 5

Epizod 6