PROGRAMY
ABCD | EFGH | IJKL | MNOP | QRS | TUV | WXYZ | 0-9
Pomocy! W moim domu straszy
Pomocy! W moim domu straszy

Dziś w CBS Reality o 21:00

Ekipa zostaje wezwana do XVIII-wiecznego budynku znanego jako Groundlings Theatre w Portsea w hrabstwie Hampshire. Chodzi o zbadanie uwięzionych tu mrocznych, złowrogich duchów.

Seria 3

Epizod 6