PROGRAMY
ABCD | EFGH | IJKL | MNOP | QRS | TUV | WXYZ | 0-9
Maniakalni zbieracze
Maniakalni zbieracze

Dziś w CBS Reality o 20:00

Program ukazuje ekstremalne przypadki patologicznego zbieractwa. Ludzie nie wyrzucają zepsutego jedzenia, żyją we własnych nieczystościach... Zobaczymy, jak rozwijają się takie zaburzenia.

Seria 1

Epizod 2